• ติดต่อ |         

baracoatings ข้อมูลองค์กร

เป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายสีสูตรน้ำ ในศูนย์ซ่อมตัวถังและสีของค่ายรถยนต์ รวมถึงอู่ระดับ A CLASS โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสีสูตรน้ำ เป็นอันดับ 3 • ปี 2496

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ Glasurit ด้วยความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลูกค้าหลากหลายสาขาเข้ามามีบทบาทในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กลายมาเป็นลูกค้าสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งและสร้างชื่อเสียงให้ สี Glasurit ขยายอาณาจักรความยิ่งใหญ่ออกไปสู่นานาประเทศ.

 • ปี 2539

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้ใส่ใจคุณภาพแห่งสีรถยนต์พร้อมยกระดับมาตรฐานงานด้านผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Training Center โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นซ่อมสีรถยนต์โดยเฉพาะ เพื่อจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานการซ่อมสีมากขึ้น.

 • ปี 2542

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้เป็นหนึ่งเดียวในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทินเนอร์ 55 Line และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Glasurit ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ.

 • ปี 2551

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้เปิดตัว บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ขึ้นในฐานะการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสี Glasurit ภายในประเทศไทย อย่างเป็นทางการและ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด และพัฒนาธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์สีสูตรน้ำ 90 Line ของ Glasurit สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของคนไทยทุกคน

 • ภาพรวม

  จากความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นปีที่ 65 แห่งสัมพันธภาพของทั้ง 2 ภาคีพันธมิตรผู้ยิ่งใหญ่ Glasurit และ Bara Coatings จวบจนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าสานต่อความตั้งใจ จากความมั่นใจด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ และศักยภาพของเหล่าบุคลากร.

 • 60 ปี

  60 ปี ฺBCT

คุณประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล

ประธานบริษัทs

Presidentคุณชัยพร ปิยสุรประทีป

กรรมการผู้จัดการs

Managing Directorคณะกรรมการ

คุณวาณี วิภาตะโยธิน

SENIOR TECHNICAL SPECIALIST หัวหน้างานธุรการ

คุณยุทธนา จันทรเกษร

Senior Technical Specialist ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

คุณแพรพร สุวรรณเข็ม

OperationExecusive ผู้จัดการฝ่าย Operation

คุณอัญชิตา โชติสิริกุล

Senior Marketing Execusive ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900
อีเมล์ info@baracoatings.com


แฟกซ์ 02-095-3920