• ติดต่อ |         

พาราโค้ทติ้ง จัด อบรม "5 ส. เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

  • : 2019-05-31
  • : 56

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท บจก.พาราโค้ทติ้ง ได้จัดอบรม "5 ส. เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

วิทยากรผู้ฝึกอบรม คุณธนกร ตั้งมั่นทศธรรม ตำแหน่ง Instructor of OSH., OSH Section Manager บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

เพื่อให้พนักงานได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ถูกต้องรวมถึงการได้รับคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส

ซึ่ง ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างมาตรฐานที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง...

#สีพ่นรถยนต์ #Glasurit #สีนกแก้ว #พารา


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900
อีเมล์ info@baracoatings.com


แฟกซ์ 02-095-3920