• ติดต่อ |         

BARA COATINGS ข้อมูลองค์กร

 • ปี 2496

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ Glasurit ด้วยความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลูกค้าหลากหลายสาขาเข้ามามีบทบาทในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กลายมาเป็นลูกค้าสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งและสร้างชื่อเสียงให้ สี Glasurit ขยายอาณาจักรความยิ่งใหญ่ออกไปสู่นานาประเทศ.

 • ปี 2539

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้ใส่ใจคุณภาพแห่งสีรถยนต์พร้อมยกระดับมาตรฐานงานด้านผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Training Center โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นซ่อมสีรถยนต์โดยเฉพาะ เพื่อจะได้เข้าใจกระบวนการทำงานการซ่อมสีมากขึ้น.

 • ปี 2542

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้เป็นหนึ่งเดียวในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทินเนอร์ 55 Line และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Glasurit ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ.

 • ปี 2551

  บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ได้เปิดตัว บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ขึ้นในฐานะการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสี Glasurit ภายในประเทศไทย อย่างเป็นทางการและ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด และพัฒนาธุรกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์สีสูตรน้ำ 90 Line ของ Glasurit สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของคนไทยทุกคน

 • ภาพรวม

  จากความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านสีพ่นซ่อมรถยนต์จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นปีที่ 65 แห่งสัมพันธภาพของทั้ง 2 ภาคีพันธมิตรผู้ยิ่งใหญ่ Glasurit และ Bara Coatings จวบจนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าสานต่อความตั้งใจ จากความมั่นใจด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ และศักยภาพของเหล่าบุคลากร.

ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920