• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit CE

หลักสูตร เทคนิคการผสมสีแก้สี CE

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯ   ได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า
ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ช่างผสมสี หรือ ช่างพ่นสีที่มีประสบการณ์กับสีของ Glasurit มาก่อน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นพื้นฐานการผสมสีโซลิด,เมทัลลิค,สีมุก รู้และเข้าใจขั้นตอนการผสมสี เทคนิคการผสมสีและแก้สี

ระยะเวลาอบรม : 4 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 20% และ ภาคปฏิบัติ 80%

จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 - 8 ท่าน

 

หลักสูตรครอบคลุมถึง    

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสี

 • ความเป็นมาของสี Glasurit

 • การใช้คู่มือสี การค้นหาสูตรสี การใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan

 • ขั้นตอนการผสมสี

 • ความรู้การเปลี่ยนแปลง,ความแตกต่างของเฉดสี

 • ความรู้คลื่นแสงและวงจรสี

 • ความรู้มิติสีโซลิด

 • ความรู้คุณสมบัติของแม่สี

 • การวิเคราะห์หน้าสีและการเลือกใช้แม่สีในการผสมสีแก้สี

 • เทคนิคการผสมสีและแก้สี

 

ผลิตภัณฑ์:

การใช้งานเครื่องวัดสี Ratio-Scan , CPS

สีจริงทับหน้าระบบ 55,90 Line

 

ความรู้หลังจากเข้าร่วมอบรม

 • ทราบและปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านปลอดภัยในงานสี

 • รู้และเข้าใจขั้นตอนการผสมสี

 • สามารถค้นหาสูตรสีได้

 • สามารถใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan , CPS ได้

 • รู้และเข้าใจในคลื่นแสง มิติสีและวงจรสี

 • สามารถเลือกสูตรสีเพื่อนำมาผสมสีได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถวิเคราะห์หน้าเฉดสีได้อย่างละเอียด

 • สามารถเลือกแม่สีเพื่อเติมแต่งสีและแก้สีได้

 


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920