• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit

New Product ความรู้สินค้าใหม่

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ช่างเทคนิค

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นพื้นฐานการเตรียมพื้นผิว รู้และเข้าใจระบบสี ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ Glasurit

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 – 8 ท่าน

หลักสูตรครอบคลุมถึง   

  • สถานการณ์ตลาด / ข้อกำหนด
  • การใช้งานผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ
  • คำอธิบายทางเทคนิคเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าปัจจุบัน
  • คุณสมบัติของสินค้า
  • การเปิดตัวสินค้าและข้อมูล
  • รูปภาพ
  • เครื่องมือสื่อสาร
  • ภาคผนวก: MSDS
  •  TDS


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920