• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit PE 2

หลักสูตรขั้นสูง การพ่นซ่อมสีเมทัลลิค PE2

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯ   ได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า
ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน


หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ช่างพ่นสี หรือ ช่างสีที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรม PE1 Glasurit มาก่อน

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นพื้นฐานการเตรียมพื้นผิว รู้และเข้าใจการพ่นซ่อมสี ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ Glasurit

 

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 20% และ ภาคปฏิบัติ 80%

 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 ท่าน

 

หลักสูตรครอบคลุมถึง    

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสี
 • ความเป็นมาของสี Glasurit
 • การใช้คู่มือสี การค้นหาสูตรสี
 • การทำความสะอาดที่ถูกต้องตามประเภทชิ้นงาน
 • ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง
 • การใช้ผลิตภัณฑ์ สีโป้ว สีรองพื้น ของ Glasurit อย่างถูกต้อง
 • ระบบสีรองพื้น Greyshade
 • เข้าใจถึงระบบการขัดแห้ง และใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • ทักษะการพ่นสีอย่างประหยัด w.o.w.
 • ทักษะการพ่นซ่อมปัดสีบานประตู
 • ทักษะการพ่นปัดสีและการประสานรอยต่อเคลียร์
 • ทักษะการพ่นสีมุก 3 ขั้นตอน
 • ปัญหาสี การแก้ไข และ ป้องกัน

ผลิตภัณฑ์:

น้ำยาเช็ดคราบ และการใช้งานอย่างถูกต้อง

สีพื้นกลบรอย Primer Filler, สีโป้วพลาสติก, สีกลบรอย Wet-on-wet  surface

สีจริงทับหน้าระบบ 55,90 Line

ผลิตภัณฑ์เสริมต่างๆ

เคลียร์ทับหน้าระบบ High Solid VOC

 

ความรู้หลังจากเข้าร่วมอบรม

 • ทราบและปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านปลอดภัยในงานสี
 • สามารถจดจำและปฏิบัติการเตรียมพื้นผิวก่อนทำการพ่นสีได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถใช้ สีโป้ว สีพื้นกลบรอย ของ Glasurit ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถใช้ระบบสีรองพื้น Greyshade W.O.W. กับงานรองพื้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • ได้ฝึกหัดและปฏิบัติงานบนชิ้นส่วนตัวรถจริง
 • สามารถปฏิบัติงานการพ่นซ่อมสีเมทัลลิคบานประตูได้
 • สามารถปฏิบัติงานการพ่นซ่อมประสานรอยต่อเคลียร์ได้
 • สามารถพ่นสีอย่างประหยัด w.o.w.ได้
 • ได้เรียนรู้การหาสูตรสี,การผสมสี
 • สามารถเลือกใช้เคลียร์ทับหน้าและการใช้งานที่ถูกต้อง
 • ได้เรียนรู้ถึง ปัญหาสี การแก้ไข และการป้องกัน

 

 


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920