• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit  PE 1

หลักสูตรพื้นฐาน การเตรียมพื้นผิว และระบบสีทั่วไป PE1

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า
ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ช่างพ่นสีใหม่ หรือ ช่างพ่นสีที่ไม่มีประสบการณ์กับสีของ Glasurit มาก่อน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นพื้นฐานการเตรียมพื้นผิว รู้และเข้าใจระบบสี ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ Glasurit

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 20% และ ภาคปฏิบัติ 80%

จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 ท่าน

 

หลักสูตรครอบคลุมถึง    

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสี

 • ความเป็นมาของสี Glasurit

 • การใช้คู่มือสี การค้นหาสูตรสี

 • การทำความสะอาดที่ถูกต้องตามประเภทชิ้นงาน

 • ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ สีโป้ว สีรองพื้น ของ Glasurit อย่างถูกต้อง

 • ระบบสีรองพื้น Greyshade

 • เข้าใจถึงระบบการขัดแห้ง และใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 • การเตรียมพื้นผิว และรองพื้นบนชิ้นงานพลาสติก

 • การใช้งานที่ถูกต้องสำหรับการพ่นสีจริงทับหน้า

 • การใช้งานที่ถูกต้องสำหรับการพ่นเคลียร์ทับหน้า

 • เทคนิคการขัดเคลือบเงา

 • ปัญหาสี การแก้ไข และ ป้องกัน

ผลิตภัณฑ์:

น้ำยาเช็ดคราบ และการใช้งานอย่างถูกต้อง

สีรองพื้น Epoxy, Wash Primer, สีโป้วพลาสติก, สีรองพื้นสำหรับชิ้นงานพลาสติก, สีรองพื้นชนิด2K ความเข้มข้นสูง High Solid

สีจริงทับหน้าระบบ 22,55,90 Line

เคลียร์ทับหน้าระบบ High Solid

 

ความรู้หลังจากเข้าร่วมอบรม

 • ทราบและปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านปลอดภัยในงานสี

 • สามารถจดจำและปฏิบัติการเตรียมพื้นผิวก่อนทำการพ่นสีได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถใช้ สีโป้ว สีรองพื้น ของ Glasurit ได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถใช้ระบบสีรองพื้น Greyshade กับงานรองพื้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

 • ได้ฝึกหัดและปฏิบัติงานบนชิ้นส่วนตัวรถจริง

 • สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่การรองพื้นบนตัวถังรถ(โลหะ) และการเตรียมพื้นบนสีรถเดิม

 • ปฏิบัติงานเตรียมพื้นผิว บนชิ้นส่วนพลาสติก

 • ได้เรียนรู้ถึง การขัดกระดาษทรายชนิดแห้ง การเลือกใช้กระดาษทรายที่ถูกต้อง

 • ได้เรียนรู้ถึง การใช้ปืนพ่นสี HTE / HVLP และการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

 • ได้เรียนรู้การหาสูตรสี,การผสมสี,และการพ่นสีที่ถูกต้อง

 • สามารถเลือกใช้เคลียร์ทับหน้าและการใช้งานที่ถูกต้อง

 • ได้เรียนรู้ถึง ปัญหาสี การแก้ไข และการป้องกัน

 


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920