• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit

Product ความรู้สินค้า

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ช่างเทคนิค หัวหน้าช่าง ช่างพื้น ช่างพ่น ช่างผสม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นพื้นฐานการเตรียมพื้นผิว รู้และเข้าใจระบบสี ที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ Glasurit

ระยะเวลาอบรม : 5 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 – 8 ท่าน

หลักสูตรครอบคลุมถึง   

 • รู้ระบบการซ่อมสีทั่วไป Glasurit® RATIO Classic
 • การใช้งานผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชิ้นงานแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์สีโป้วแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์สีกลบรอยแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์สีพื้นกลบรอยแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์สีจริงทับหน้าแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์เคลียร์ทับหน้าแต่ละประเภท
 • ผลิตภัณฑ์น้ำยาเสริม
 • เครื่องมือสื่อสาร
 •  TDS ผลิตภัณฑ์


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920