• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit

หลักสูตร Skill contest

การฝึกซ้อม เพื่อแข่งขันทักษะการพ่นสีและผสมสี

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯ   ได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ช่างผสมสี หรือ ช่างพ่นสีที่มีประสบการณ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทักษะการพ่นสีและเทคนิคการผสมสีและแก้สี

ระยะเวลาอบรม : 5-10 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 20% และ ภาคปฏิบัติ 80%

จำนวนผู้เข้าอบรม :                ท่าน

หลักสูตรครอบคลุมถึง    

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสี
 • ความรู้ทฤษฎีสี
 • การคำนวณสูตรสี
 • ขั้นตอนการผสมสี
 • การใช้คู่มือสี การค้นหาสูตรสี การใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan
 • ความรู้การเปลี่ยนแปลง,ความแตกต่างของเฉดสี
 • ความรู้คลื่นแสงและวงจรสี
 • การผสมสีตามสูตร
 • ความรู้มิติสีโซลิด
 • ความรู้คุณสมบัติของแม่สี
 • การวิเคราะห์หน้าสีและการเลือกใช้แม่สีในการผสมสีแก้สี
 • เทคนิคการผสมสีและแก้สี
 • ทักษะการพ่นสี

ผลิตภัณฑ์:

การใช้งานเครื่องวัดสี Ratio-Scan , CPS

สีจริงทับหน้าระบบ 55,90 Line

ความรู้หลังจากเข้าร่วมอบรม

 • ทราบและปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านปลอดภัยในงานสี
 • รู้และเข้าใจขั้นตอนการผสมสี
 • สามารถค้นหาสูตรสีได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan , CPS ได้
 • รู้และเข้าใจในคลื่นแสง มิติสีและวงจรสี
 • สามารถเลือกสูตรสีเพื่อนำมาผสมสีได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์หน้าเฉดสีได้อย่างละเอียด
 • สามารถเลือกแม่สีเพื่อเติมแต่งสีและแก้สีได้
 • มีทักษะการพ่นสี


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920