• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit PS1

  หลักสูตร Spot-repair การพ่นซ่อมแผลเฉพาะจุด PS1

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯ   ได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ช่างพ่นสี หรือ ช่างพ่นสีที่มีประสบการณ์กับสีของ Glasurit มาก่อน

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นพื้นฐานในการพ่นซ่อมสี แผลขนาดเล็ก,เช่นรอยขีดขาวน ได้อย่างรวดเร็ว รู้และเข้าขั้นตอนการพ่นซ่อมสี

                     สามารถเลือกใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมะสมถูกต้องเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

 

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 20% และ ภาคปฏิบัติ 80%

 

จำนวนผู้เข้าอบรม : 6 ท่าน

 

หลักสูตรครอบคลุมถึง    

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสี
 • การทำความสะอาดชิ้นงาน
 • การใช้คู่มือสี การค้นหาสูตรสี การใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan
 • ขั้นตอนการผสมสี
 • การวิเคราะห์ลักษณะงานซ่อม
 • การเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง
 • การใช้สีพื้นกลบรอยอย่างถูกต้อง
 • เทคนิคการพ่นซ่อมสี
 • การใช้เคลียร์ทับหน้าที่ถูกต้อง
 • การใช้น้ำยาประสานรอยต่อเคลียร์
 • การขัดเงา

 

ผลิตภัณฑ์:

 

การใช้งานเครื่องวัดสี Ratio-Scan , CPS

สีจริงทับหน้าระบบ 55,90 Line

เคลียร์ทับหน้าชนิดแห้งตัวร์ว,น้ำยาประสานรอนต่อเคลียร์,ยาขัดเคลือบเงา

 

ความรู้หลังจากเข้าร่วมอบรม

 • ทราบและปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านปลอดภัยในงานสี
 • รู้และเข้าใจขั้นตอนการพ่นซ่อมแผลเฉพาะจุด
 • สามารถค้นหาสูตรสีได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan , CPS ได้
 • สามารถเลือกสูตรสีเพื่อนำมาผสมสีได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานซ่อมเฉพาะจุดได้
 • สามารถเตรียมพื้นในการพ่นซ่อมได้
 • สามารถพ่นซ่อมสีเฉพาะจุดได้
 • รู้และเข้าใจเทคนิคการพ่นประสานรอยต่อเคลียร์
 • ร็และเข้าใจการขัดเงา


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920