• ติดต่อ |         

bara coatings รายละเอียดหลักสูตร

ตารางวันอบรม


รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมสินค้า Glasurit PS4

หลักสูตร Process Specialist – Fast Repair Process PS4

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ให้ความสำคัญต่อธุรกิจสีพ่นรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางบริษัทฯ   ได้จัดทำหลายหลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมต่อลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างในด้านประสบการณ์ ความรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ ช่างพ่นสี หรือ ช่างพ่นสีที่มีประสบการณ์กับสีของ Glasurit มาก่อน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นพื้นฐานในการพ่นซ่อมสี แผลขนาดเล็ก, ได้อย่างรวดเร็ว รู้และเข้าขั้นตอนการพ่นซ่อมสี

สามารถเลือกใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เหมะสมถูกต้องเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน ซึ่งจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 20% และ ภาคปฏิบัติ 80%

จำนวนผู้เข้าอบรม : 4 - 6 ท่าน

หลักสูตรครอบคลุมถึง    

 • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสี
 • ขั้นตอนการเตรียมพื้น วิธีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว, ทำความสะอาด, ขัด, ฟิลเลอร์ไพรเมอร์ไพรเมอร์
 • การใช้คู่มือสี การค้นหาสูตรสี การใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan
 • ขั้นตอนการผสมสี
 • การวิเคราะห์ลักษณะงานซ่อม
 • เทคนิคการพ่นซ่อมสี
 • การใช้เคลียร์ทับหน้าที่ถูกต้องรวดเร็ว
 • การใช้น้ำยาประสานรอยต่อเคลียร์
 • การขัดเงา

ผลิตภัณฑ์:

การใช้งานเครื่องวัดสี Ratio-Scan , CPS

สีจริงทับหน้าระบบ 55,90 Line

เคลียร์ทับหน้าชนิดแห้งตัวร์ว,น้ำยาประสานรอนต่อเคลียร์,ยาขัดเคลือบเงา

ความรู้หลังจากเข้าร่วมอบรม

 • ทราบและปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านปลอดภัยในงานสี
 • รู้และเข้าใจขั้นตอนการพ่นซ่อมแผลเฉพาะจุด
 • สามารถค้นหาสูตรสีได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดสี Ratio-Scan , CPS ได้
 • สามารถเลือกสูตรสีเพื่อนำมาผสมสีได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถวิเคราะห์ลักษณะงานซ่อมเฉพาะจุดได้
 • สามารถเตรียมพื้นในการพ่นซ่อมได้
 • สามารถพ่นซ่อมสีได้อย่างรวดเร็ว
 • รู้และเข้าใจเทคนิคการพ่นประสานรอยต่อเคลียร์
 • รู้และเข้าใจการขัดเงา


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900

อีเมล์ info@baracoatings.comแฟกซ์ 02-095-3920