• ติดต่อ |         

พาราโค้ทติ้ง จัด อบรม "5 ส. เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

  • : 2019-05-31
  • : 858

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท บจก.พาราโค้ทติ้ง ได้จัดอบรม "5 ส. เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

วิทยากรผู้ฝึกอบรม คุณธนกร ตั้งมั่นทศธรรม ตำแหน่ง Instructor of OSH., OSH Section Manager บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

เพื่อให้พนักงานได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ถูกต้องรวมถึงการได้รับคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส

ซึ่ง ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างมาตรฐานที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง...

#สีพ่นรถยนต์ #Glasurit #สีนกแก้ว #พารา


ที่อยู่ 498 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถนนอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร 02-095-3900
อีเมล์ info@baracoatings.com


แฟกซ์ 02-095-3920